Konversi Satuan Panjang Kelas V Sd

Satuan panjang ialah satuan besaran pokok yang mempunyai standar satuan internasional ialah meter. Dalam kehidupan sehari-hari acara mirip mengukur berapa jauh rumah kita dari sekolah, mengukur panjang meja, dan mengukur tinggi badan menggunakan satuan panjang/ Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur satuan panjang adalah meteran,

Konversi Satuan Panjang.
Satuan panjang merupakan salah satu satuan terpenting dalam ilmu matematika. Setiap satuan panjang, mampu dikonversikan terhadap satuan panjang lainnya. Satuan panjang terdiri atas km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Berikut konversi beberapa satuan panjang.

Untuk menghafal satuan panjang dapat dilakukan dengan jembatan keledai yaitu : Kyai Haji Dari Mekah Dengan Cara Menabung. Berikut cara konversinya.

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
5 0 0
4 0 0 0

Cara Menentukan Konversi Satuan :

  1. Masukan bilangan yang akan dikonversi sesuai dengan tempatnya, tuliskan nol hingga dengan satuan yang akan dituju.
  2. Jika satuan panjang hanya satuan maka tuliskan angka pada satuan yang sesuai lalu tambahkan 0 sampai satuan panjang yang diminta.
  3. Jika satuan panjang berupa puluhan, sebagai acuan 50 m maka yang ditulis pada bab meter adalah 0 dan angka lima ditulis pada bab dam. Kemudian tambahkan 0 hingga satuan yang diminta.
  4. Untuk bilangan desimal misal 0,3 hm maka 0 diletakan pada satuam hm dan tiga pada satuan dibawahnya (dam).
  5. Untuk satuan kilometer kalau lebih dari satu angka maka kedua bilangan ditulis dalam kolom km.

Contoh :
5 km = 500 dam
4.000 dm = 4 hm

Untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video berikut ini !

Asyik Mencoba
Lengkapilah nilai satuan panjang pada soal berikut! Kerjakan di buku tulismu!
1. 8 hm = 8.000 dm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
8 0 0 0

2. 12 km = 12.000 m

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
12 0 0 0

3. 60 km = 60.000 m

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
60 0 0 0

4. 150 dm = 15.000 mm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
1 5 0 0 0

5. 5,4 km = 54.000 dm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
5 4 0 0 0

6. 1,5 dam = 150 dm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
1 5 0

7. 0,25 km = 250 m

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 2 5 0

8. 1/2 m (0,5 m) = 500 mm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 5 0 0

9. 4/5 dam (0,8 dam) = 800 cm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 8 0 0

10. 5/8 km (0,625 km) = 62.500 cm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 6 2 5 0 0

11. 2.500 dm =2,5  hm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
2 5 0 0

12. 4.800 mm = 48 dm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
4 8 0 0

13. 1.200 m = 1,2 km

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
1 2 0 0

14. 1.700 dam = 17 km

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
17 0 0

15. 10.200 dm = 1,02 km

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
1 0 2 0 0

16. 200 cm = 2 m

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
2 0 0

17. 1.750 cm = 1,75 dam

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
1 7 5 0

18. 75 dm = 0,75 dam

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 7 5

19. 3,7 mm = 0,37 cm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 37

20. 30 m = 0,3 hm

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
0 3 0

Asyik Berlatih
Selesaikanlah soal dongeng berikut!
1. Jarak kota A ke kota B ialah 5 km lebih 20 dam. Berapa meter jarak kota A ke kota B?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
5 0 0 0
2 0 0 +
5 2 0 0

Jarak Kota A ke Kota B = 5.200 m

2. Ali berlari sejauh 2.000 meter, lalu berlari lagi 10 hm. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
2 0 0 0
1 0 0 0 +
3 0 0 0

Jarak yang ditempuh Ali = 3 km

3. Pohon mangga berada 40 dm di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
4 0 0
4 0 0 +
8 0 0

Jarak pohon mangga ke pohon jeruk = 8 meter,

4. Edo bersepeda sejauh 4.500 dm dan Budi bersepeda sejauh 25 dam. Siapakah yang bersepeda lebih jauh? Berapa meter selisihnya?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
4 5 0 0
2 5 0 0
2 0 0 0

Edo bersepeda lebih jauh dengan selisih jarak 200 m dengan Budi.

5. Siti akan berkunjung ke rumah bibi. Ia naik mobil angkutan pedesaan sejauh 5 km, lalu berjalan kaki sejauh 250 m. Berapa meterkah jarak rumah Siti ke rumah bibi?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
5 0 0 0
2 5 0 +
5 2 5 0

Jarak rumah Siti ke rumah Bibi yakni 5.250 meter.

6. Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah 2 km. Ia sudah bersepeda sejauh 135 dam. Berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
2 0 0 0
1 3 5 0 _
6 5 0

Dayu sampai ke sekolah 650 meter lagi.

7. Jarak kota A ke kota B yakni 50 km, jarak kota B ke kota C yakni 85 hm. Beni bersama keluarga berangkat dari kota A menuju C melalui B. Jarak yang ditempuh Beni dan keluarga adalah … m.

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
50 0 0 0
8 5 0 0 +
58 5 0 0

Jarak yang ditempuh Beni dan keluarganya yaitu 58.500 meter.

8. Jarak kota A ke kota B yaitu 25 km kurang 15 dam. Berapa meter jarak kota A ke kota kota B?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
25 0 0 0
1 5 0 _
24 8 5 0

Jarak antara kota A dan Kota B yaitu 24.850 meter.

9. Jarak kota Malang ke kota Ponorogo yakni 100 km. Siti berangkat dari kota Malang bersama keluarga. Setelah perjalanan 70 menit perjalanan yang sudah ditempuh 37,5 km. Berapa km sisa perjalanan Siti?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
100 0 0 0
37 5 0 0 _
62 5 0 0

Sisa perjalanan Siti ialah 6,2 km.

10. Di sepanjang jalan pantura akan diadakan perbaikan jalan sejauh 180 km. Pekerjaan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama 58 km, tahap kedua 47,5 km, dan sisanya diselesaikan pada tahap 3. Berapa km penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga?

Km Hm Dam M Dm Cm Mm
180 0 0 0
58 0 0 0 _
47 5 0 0 _
74 5 0 0

Penyelesaian jalan tahap ketiga sepanjang 74,5 km.

You May Also Like

About the Author: admin